اطلاعیه مهم برای دانشجویان  کاردانی و کارشناسی و تحصیلات تکمیلی که موفق به انتخاب واحد نشدند. از تاریخ 16فروردین غیبت ها طبق نظر اساتید محاسبه خواهد شد آغاز فعالیت سامانه سراسری آموزش غیر حضوری دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ24 اسفندماه 98 برگزاری کلاسهای دروس معارف بصورت غیرحضوری انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
تمدید ثبت نام و انتخاب واحد تا تاریخ 99/2/1
اطلاعیه مهم برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی و تحصیلات تکمیلی که موفق به انتخاب واحد نشدند.
برگزاری کلاسهای آنلاین از 16 فروردین
از تاریخ 16فروردین غیبت ها طبق نظر اساتید محاسبه خواهد شد
آغاز فعالیت سامانه سراسری آموزش غیر حضوری دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ24 اسفندماه 98
آغاز فعالیت سامانه سراسری آموزش غیر حضوری دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ24 اسفندماه 98
برگزاری کلاسهای دروس معارف بصورت غیرحضوری
برگزاری کلاسهای دروس معارف بصورت غیرحضوری
انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
برگزاری کلاسهای آنلاین از 16 فروردین
1399/1/18
آغاز فعالیت سامانه سراسری آموزش غیر حضوری دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ24 اسفندماه 98
1398/12/21
برگزاری کلاسهای دروس معارف بصورت غیرحضوری
1398/12/17
انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
1398/12/5
کلاس های درس دانشگاه آزاد اسلامی شيروان تعطیل شد/ فعالیت اداري تا پايان هفته برقرار است.
1398/12/4

1- گذرانيدن درس آشنايي با دفاع مقدس براي تمامي دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي كه درس اختياري دارند ،الزامي است.

2- گذرانيدن درس «آشنايي با مباني طب ايراني و مكمل» براي تمامي دانشجويان پرستاري الزامي است.