بخشنامه دوره تابستان 96-95 رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد  همایش ملی فقه و سلامت در دانشگاه آزاد اسلامی شیروان برگزار می‌شود نمای بیرون جوار مسجد دانشگاه آزاد شیروان حسینیه حضرت ولی عصر
بخشنامه دوره تابستان 96-95 رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد
بخشنامه دوره تابستان 96-95 رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد
اسفندماه سال جاری
همایش ملی فقه و سلامت در دانشگاه آزاد اسلامی شیروان برگزار می‌شود
سردر دانشگاه
نمای بیرون
یادمان شهدای گمنام
جوار مسجد دانشگاه آزاد شیروان
مسجد دانشگاه
حسینیه حضرت ولی عصر
بخشنامه دوره تابستان 96-95 رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد
1396/3/3
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شیروان خبر داد:
1396/2/26
سال 1396
1396/1/14
سردر دانشگاه
1395/11/13
یادمان شهدای گمنام
1395/11/13