بخشنامه دوره تابستان 96-95 رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد  همایش ملی فقه و سلامت در دانشگاه آزاد اسلامی شیروان برگزار می‌شود زمان تعطیلات تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد کسب مجوز مرکز آموزش‌های کوتاه ‌مدت تخصصی - کاربردی از سازمان مرکزی برگزاري دوره هاي آموزشي
بخشنامه دوره تابستان 96-95 رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد
بخشنامه دوره تابستان 96-95 رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد
اسفندماه سال جاری
همایش ملی فقه و سلامت در دانشگاه آزاد اسلامی شیروان برگزار می‌شود
زمان تعطیلات تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد
زمان تعطیلات تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شیروان خبر داد:
کسب مجوز مرکز آموزش‌های کوتاه ‌مدت تخصصی - کاربردی از سازمان مرکزی
برگزاري دوره هاي آموزشي
برگزاري دوره هاي آموزشي
بخشنامه دوره تابستان 96-95 رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد
1396/3/3
زمان تعطیلات تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد
1396/2/31
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شیروان خبر داد:
1396/2/26
تبریک رئیس واحد شیروان در روز جوان به دانشجویان
1396/2/18
برگزاری کارگاههاي آموزشی رشته پرستاري وپژه دانشجويان ورودي 93 به بعد
1396/2/12