کسب رتبه یک کشوری در مقطع فوق لیسانس رشته پرستاری توسط دانشجوی دانشگاه آزاد شیروان کارت ورود به جلسه امتحانات ترم تابستان 96-95 ثبت نام بدون آزمون در مقاطع كارداني و كارشناسي در مهر ماه 96 ثبت نام بدون آزمون رشته هاي تحصيلي واحد شيروان براي مهر 1396 جشن دانش آموختگي -مهلت ثبت نام 96/7/30
موفقیت اینجاست
کسب رتبه یک کشوری در مقطع فوق لیسانس رشته پرستاری توسط دانشجوی دانشگاه آزاد شیروان
کارت ورود به جلسه امتحانات ترم تابستان 96-95
کارت ورود به جلسه امتحانات ترم تابستان 96-95
ثبت نام بدون آزمون در مقاطع كارداني و كارشناسي در مهر ماه 96
ثبت نام بدون آزمون رشته هاي تحصيلي واحد شيروان براي مهر 1396
ثبت نام بدون آزمون رشته هاي تحصيلي واحد شيروان براي مهر 1396
جشن دانش آموختگي -مهلت ثبت نام 96/7/30