پیامبر اکرم: «شعبان ماه من است و رمضان ماه خدا.» كد رشته محل واحد شيروان در مقاطع دكتري تخصصي سال 1396 با حکم دکتر ولایتی؛ دکتر نوریان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی شد مدیرکل امور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی رئیس واحد شیروان بر ضرورت راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید کرد
حلول ماه شعبان مبارک
پیامبر اکرم: «شعبان ماه من است و رمضان ماه خدا.»
كد رشته محل واحد شيروان در مقاطع دكتري تخصصي سال 1396
كد رشته محل واحد شيروان در مقاطع دكتري تخصصي سال 1396
با حکم دکتر ولایتی؛ دکتر نوریان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی شد
با حکم دکتر ولایتی؛ دکتر نوریان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی شد
مدیرکل امور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی
مدیرکل امور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی
در دیدار نوروزی با کارکنان و استادان
رئیس واحد شیروان بر ضرورت راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید کرد
كد رشته محل واحد شيروان در مقاطع دكتري تخصصي سال 1396
1396/2/9
با حکم دکتر ولایتی؛ دکتر نوریان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی شد
1396/2/4
مدیرکل امور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی
1396/2/3
برگزاري آزمون جامع دكتري علوم باغباني در تاريخ 17-04-1396
1396/1/21