آيين نامه آموزشي وفرمهاي مورد نياز كارآموزي،پروژه، پايان نامه  
«دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان  بدون آزمون در رشته هاي كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته دانشجو مي پذيردجهت ثبت نام به آدرس www.azmoon.org مراجعه نمائيد»

حوزه رياست و روابط عمومي

حوزه رياست وروابط عمومي......
 • رياست واحد
 • روابط عمومي
 • دفتر اقتصاد دانش بنيان
 • حراست
 • .
 • .

مشاهده صفحه اختصاصي

حوزه معاونت آموزشي

حوزه معاونت آموزشي......
 • معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي
 • مدير امور آموزشي و تحصيلات تكميلي
 • كارگزيني هيات علمي
 • امور كلاسها
 • كارشناسان آموزش
 • بايگاني آموزش

مشاهده صفحه اختصاصي

حوزه معاونت دانشجويي

حوزه معاونت دانشجويي......
 • امور خوابگاهها
 • امور نظام وظيفه
 • امور سلف سرويس
 • صندوق رفاه دانشجويي
 • نقل و انتقالات دانشجويي
 • تربيت بدني دانشگاه

مشاهده صفحه اختصاصي

حوزه معاونت پژوهشي

حوزه معاونت پژوهشي......
 • تحصيلات تكميلي
 • دفتر دانش بنيان
 • ارتباط با صنعت
 • باشگاه پژوهشگران جوان
 • كتابخانه
 • امور پژوهشي

مشاهده صفحه اختصاصي

حوزه معاونت اداري و مالي

حوزه معاونت اداري و مالي......
 • حسابداري
 • امور شهريه
 • كارگزيني كاركنان
 • كارپردازي
 • انبارداري
 • جمعدار اموال

مشاهده صفحه اختصاصي

شرايط شركت در آزمون جامع دانشجويان دكتري

تلفن هاي داخلي

قابل توجه دانشجويان دكتراي تخصصي

دانشجويان مقطع دكتراي تخصصي جهت شركت در امتحان جامع بايد داراي شرايط ذيل باشند:

۱- كليه دروس مرحله آموزشي را برابر سرفصل رشته مربوط گذرانده باشند.

۲- ميانگين كل نمرات آنها حداقل ۱۶ باشد

۳- قبولي آزمون زبان انها تحويل مسئول آموزش رشته شده ودر پرونده تحصيلي درج شده باشد.

۴- دروس احتمالي جبراني را برابر نظر وتاييد مدير گروه گذرانده باشند.

۵- در صورتي كه دروس وصاياي حضرت امام (ره)وآشنايي با كامپيوتر را در مقاطع قبلي نگذرانده اند،الزاماً بايد همراه با دروس مرحله آموزشي اخذ وگذرانده باشند.

۶- اصل مدرك – ريزنمرات وتاييديه تحصيلي مقطع كارشناسي ارشد تحويل مسئول آموزش شده ودر پرونده موجود باشد

۷- امتحان جامع را در زمان ثبت نام نيمسال مربوط انتخاب نموده باشند

لذا به كليه دانشجويان مقطع دكتري تخصصي توصيه مي شود قبل از انتخاب امتحان جامع با مراجعه به مسئول آموزش رشته از دارا بودن شرايط فوق مطمئن شوند، بديهي است در صورت نقص هر كدام از موارد كارت شركت در امتحان جامع صادر نشده وهيچگونه تعهدي نيز پذيرفته نمي شود.

آمار دانشجويان فعال واحد شيروان

بنر

شماره تلفن هاي داخلي واحد شيروان

تلفن هاي داخلي

درباره ی این دانشگاه بیشتر بدانید

اين دانشگاه در سال 1366 تاسيس شد .
logo

بنر

تابلو اعلانات دانشگاه


----------------------------------------
**حداقل نمره قبولي درس وصاياي حضرت امام در كليه مقاطع تحصيلي 10 از 20 مي باشد.
----------------------------------------
**اخذ حداكثر پنج واحد درسي عمومي يا اختصاصي همراه با كارآموزي در عرصه رشته پرستاري
----------------------------------------
***بلااثر شدن نمرات مردودي امتحانات پايان ترم دانشجويان كارشناسي ارشد


برخی از سايتهاي مفيد