برنامه هاي هفته پژوهش  و فناوري واحد شيروان در آذر ماه 1398  ثبت نام آزمون دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1399 کسب مقام ورزشی توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان آغاز ثبت‌نام در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سوابق تحصیلی بهمن 98 ابلاغ شرايط دفاع و فارغ التحصيلي دانشجويان تحصيلات تكميلي در نظام پايش آزاد
برنامه هاي هفته پژوهش و فناوري واحد شيروان در آذر ماه 1398
ثبت نام آزمون دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1399
ثبت نام آزمون دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1399
کسب مقام ورزشی توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
کسب مقام ورزشی توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
آغاز ثبت‌نام در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سوابق تحصیلی بهمن 98
آغاز ثبت‌نام در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سوابق تحصیلی بهمن 98
ابلاغ شرايط دفاع و فارغ التحصيلي دانشجويان تحصيلات تكميلي در نظام پايش آزاد
ابلاغ شرايط دفاع و فارغ التحصيلي دانشجويان تحصيلات تكميلي در نظام پايش آزاد
ثبت نام آزمون دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1399
1398/9/16
روز دانشجو مبارک
1398/9/16
کسب مقام ورزشی توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
1398/9/13
قابل توجه اساتيد ارجمند
1398/9/4
آغاز ثبت‌نام در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سوابق تحصیلی بهمن 98
1398/8/22