آگهی مزایده آژانس دانشگاه امكان ثبت نام دوباره آزمون كارشناسی ارشد سال 1399 فراهم شد الزامي شدن گذراندن درس آشنايي با دفاع مقدس در دوره هاي كارداني و كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) مسابقه سازه های ماکارونی با گرایش  راندمانی با دهانه 45  سانتی  آغاز ثبت‌نام در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سوابق تحصیلی بهمن 98
آگهی مزایده آژانس دانشگاه
آگهی مزایده آژانس دانشگاه
امكان ثبت نام دوباره آزمون كارشناسی ارشد سال 1399 فراهم شد
امكان ثبت نام دوباره آزمون كارشناسی ارشد سال 1399 فراهم شد
الزامي شدن گذراندن درس آشنايي با دفاع مقدس در دوره هاي كارداني و كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته)
الزامي شدن گذراندن درس آشنايي با دفاع مقدس در دوره هاي كارداني و كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته)
مسابقات منطقه ای سازه های ماکارونی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان استان خراسان شمالی
مسابقه سازه های ماکارونی با گرایش راندمانی با دهانه 45 سانتی
آغاز ثبت‌نام در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سوابق تحصیلی بهمن 98
آغاز ثبت‌نام در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سوابق تحصیلی بهمن 98

امكان ثبت نام دوباره آزمون كارشناسی ارشد سال 1399 فراهم شد
1398/10/17
الزامي شدن گذراندن درس آشنايي با دفاع مقدس در دوره هاي كارداني و كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته)
1398/10/16
قابل توجه اساتيد ارجمند
1398/9/4

آگهی مزایده آژانس دانشگاه
1398/10/23
امكان ثبت نام دوباره آزمون كارشناسی ارشد سال 1399 فراهم شد
1398/10/17
الزامي شدن گذراندن درس آشنايي با دفاع مقدس در دوره هاي كارداني و كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته)
1398/10/16
مسابقات منطقه ای سازه های ماکارونی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان استان خراسان شمالی
1398/10/10
قابل توجه اساتيد ارجمند
1398/9/4
آغاز ثبت‌نام در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سوابق تحصیلی بهمن 98
1398/8/22