. ثبت نام از طريق سايت مركز آزمون www.azmoon.org جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بشتر با شماره 09105814509 خانم رهنما تماس بگیرید .
.
ثبت نام از طريق سايت مركز آزمون www.azmoon.org
جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بشتر با شماره 09105814509 خانم رهنما تماس بگیرید
.

1- گذرانيدن درس آشنايي با دفاع مقدس براي تمامي دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي كه درس اختياري دارند ،الزامي است.

2- گذرانيدن درس «آشنايي با مباني طب ايراني و مكمل» براي تمامي دانشجويان پرستاري الزامي است.