دريافت نمونه فرم طرح سوال پایان ترم

 

مسئول اداره امتحانات : آقاي ربيع شرقي


آنچه لازم است دانشجویان درباره آئین نامه ها و بخشنامه های امتحانات بدانند:

1-قبل از آزمون
1-1) دو هفته قبل از آزمون ضمن تسویه حساب مالی و اخذ پرینت انتخاب واحد، از حذف شدن برخی دروس توسط آموزش (حذف ماده 23و25) یا حذف غیبت بیش از 3 جلسه (حذف ماده 31) اطمینان حاصل کنند.

1-2) دو هفته قبل از آزمون کارت امتحانی را از طریق وب سایت دانشگاه گرفته و در صورت مشاهده مغایرت نام درس یا مغایرت نام استاد، موضوع را سریعاً به مسئول آموزشی مربوط اطلاع داده تا در اولین فرصت تصحیح گردد.

1-3) در صورت وجود حذفیات یاد شده (حذف ماده 25 یا ماده23) در جلوی هر یک از دروس، بدین معنی است که دانشجو حق شرکت در امتحان آن دروس را ندارد و در صورت مشارکت، امتحان آن درس کان لم یکن تلقی می شود .

1-4) دانشجویانی که دو امتحان در یک روز، ساعت و تاریخ همزمان دارند درمحل کلاس 106 حضور يابند.

2- اقدامات بعد از آزمون
2-1- حداکثر مهلت اعلام نمره توسط استاد در سایت دانشگاه، 5 روز بعد از تاریخ امتحان می باشد.

2-2- دانشجو حداکثر 5 روز پس از اعلام نمره اولیه توسط استاد، مهلت دارد که فقط از طریق سایت دانشگاه اعتراض خود را ثبت کند.

2-3- بدیهی است بعد از اتمام مهلت اعتراض به هیچ عنوان امکان درخواست تجدیدنظر نخواهد بود.

2-4- هرگونه اعتراض به روند تصحیح ورقه امتحانی، یا عدم رسیدگی به اعتراض دانشجو، بر عهده مدیرگروه مربوطه خواهد بود و لازم است دانشجو موضوع را با مدیرگروه خود در میان بگذارد و مدیرگروه هم موظف است اختلاف بین دانشجو و استاد را حل و فصل نماید.

2-5- اگر استاد نمره ای را از طریق تجدیدنظر تغییر داده باشد، تا مادامی که نمرهُ تغییر یافته در قسمت کارنامه منتقل نشده است، دانشجو نباید آن نمره را بعنوان نمره نهایی تلقی کند بلکه نمره تغییر یافته ابتدا از طریق شورای آموزش بررسی شده و در صورت تصویب، به کارنامه دانشجو منتقل خواهد شد؛ و اگر نمره ای بدون تغییر، به کارنامه دانشجو منتقل شده باشد بدین معنی است که نمرهُ تجدیدنظر در شورای آموزش ردّ شده و نمره اولیه به عنوان نمره نهایی لحاظ خواهد شد.

2-6- نمره ای که مستقیماً در قسمت کارنامه دانشجو ثبت می گردد بدین معنی است که نمرات نهایی شده و تجدیدنظر نخواهد شد. مانند نمرات دروس کارآموزی، پروژه و کلیه دروس آزمایشگاه یا دروسی که واحد عملی دارند به هیچ عنوان قابل تجدیدنظر نیستند.

2-7- کلیه نمرات مردودی دانشجویان حذف (بلااثر) خواهد بود.

2-8- اگر دانشجویی بیش از یک بار در درسی نمره قبولی کسب نکند نمرات مردودی دوم و سوم و ... حذف ماده 41 خواهد بود. مثلاً اگر در یک درس بار اول نمره 6 و بار دوم نمره 7 بگیرد (نمره 7 حذف خواهد شد) و استثناعاً نمراتی که از طریق کمیته انضباطی (مانند 0/25) داده می شود به هیچ عنوان حذف نخواهند شد. (این موضوع شامل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد نمی باشد)

2-9- دانشجویان مقطع ارشد كه در امتحان پايان ترم غیبت داشته باشند، درس مذكور حذف مي گردد. (حذف ماده 8)

2-10- حداکثر مهلت ارائه نمره سمینار برای دانشجویان مقطع ارشد: (اگر درس سمینار در نیمسال اول انتخاب شده باشد حداکثر تا قبل از شروع امتحانات نیمسال دوم همان سال تحصیلی باید ارائه و نمره اش ثبت گردد؛ اگر در نیمسال دوم انتخاب شده باشد باید تا قبل از شروع امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی بعدی نمره اش ثبت شود) در غیر از مهلت های یاد شده نمره سمینار ناتمام خواهد بود و دانشجو موظف است در ترم های بعدی مجدداً سمینار را انتخاب کنند و شهریه اش را هم پرداخت نمایند.

2-11- حداکثر مهلت ارائه دروسی مانند (پروژه کارشناسی، کارآموزی، کار ورزی، پروژه های کاردانی، تمرین پژوهشی، تمرین دبیری، عملیات صحرایی، پروژه فولاد-بتن-راهسازی) اگر در نیمسال اول انتخاب شده باشد حداکثر تا قبل از شروع امتحانات نیمسال دوم همان سال تحصیلی باید ارائه و نمره اش ثبت گردد؛ اگر در نیمسال دوم انتخاب شده باشد باید تا قبل از شروع امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی بعدی نمره اش ثبت شود) در غیر از مهلت های یاد شده نمره آنها حذف ماده 43 خواهد بود و دانشجو موظف است در ترم های بعدی مجدداً انتخاب، و شهریه اش را هم پرداخت نمایند.

* آنچه اساتید محترم لازم است درباره امتحانات بدانند:


1- حداکثر تا بیست روز قبل از شروع امتحانات اسامی دانشجویان حذفی (حذف غیبت بیش از 3 جلسه) را کتباً به اداره امتحانات اعلام نمایند (بند3 آیین نامه امتحانات).

2- تهیه و تکثیر سؤالات پایان ترم یک هفته قبل از امتحان به صورت تایپ شده.

3- حضور استاد در جلسه امتحان دانشجویان الزامی است.

4- حداکثر زمان لازم برای اعلام نمره در سایت دانشگاه، 5 روز بعد از تاریخ امتحان می باشد.

5- حداکثر زمان لازم برای رسیدگی به اعتراض دانشجویان،5  روز بعد از اعلام نمره می باشد.

6- در صورت تغییر نمره، لازم است ورقه امتحانی دانشجو را به همراه فرم تجدیدنظر امضاء نموده و به اداره امتحانات تحویل نمایند تا اداره امتحانات ورقه دانشجو را به همراه فرم تجدیدنظر جهت بررسی به شورای آموزش تحویل دهد که یک نسخه از تغییرات نمره در سوابق دانشجو و نسخه دیگر در سوابق هیئت علمی استاد، و یک نسخه آن در اداره امتحانات بایگانی می گردد. در غیر اینصورت به نمره تغییر داده شده هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شد و عواقب بعدی بر عهده استاد خواهد بود.

7- در مجموع 10 روز پس از تاریخ امتحان هر درس، استاد موظف است لیست نمرات نهایی را به همراه اوراق امتحانی تصحیح شده، به اداره امتحانات تحویل دهد؛ در غیر اینصورت برابر بند 3-17 آیین نامه امتحانات رفتار خواهد شد.

8- برخی سوالات احتمالی که در حین تصحیح اوراق امتحانی یا موقع ثبت نمره ممکن است برای اساتید محترم پیش بیاید، با اداره امتحانات تماس حاصل نمايند (شماره تلفن دانشگاه 36243900-058 و شماره داخلی 208)

   دانلود : form-soal.doc           حجم فایل 53 KB