معرفي مركز آموزش هاي كوتاه مدت تخصصي كاربردي :

 

 

دپارتمان هاي تشكيل شده در اين مركز عبارتند از :

1-    دپارتمان زبان انگليسي (از مبتدي تا پيشرفته)

2-   دپارتمان حسابداري و مديريت

3-  دپارتمان ورزشي

4-   دپارتمان هنر

5-   دپارتمان كشاورزي

6-   دپارتمان حقوق

7-  دپارتمان مشاوره

 

ارتباط با ما :

خراسان شمالي شيروان خيابان دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان

تلفن : 05836243901  داخلي  238   آقاي ساجدي