تحویل مدارک به واحد شیروان حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از شنبه 27 بهمن آغاز می شود. شرايط مزايده مزرعه آموزشي آغاز پذيرش بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی ناپیوسته نیمسال دوم 98-97 دانشگاه آزاد اسلامی(16 - بهمن - 1397) جزئیات برگزاری جلسات دفاع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال اول
از روز دوشنبه
تحویل مدارک به واحد شیروان
حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از شنبه 27 بهمن آغاز می شود.
حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از شنبه 27 بهمن آغاز می شود.
شرايط مزايده مزرعه آموزشي دانشگاه آزاد اسلامی
شرايط مزايده مزرعه آموزشي
آغاز پذيرش بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی ناپیوسته نیمسال دوم 98-97 دانشگاه آزاد اسلامی(16 - بهمن - 1397)
آغاز پذيرش بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی ناپیوسته نیمسال دوم 98-97 دانشگاه آزاد اسلامی(16 - بهمن - 1397)
جزئیات برگزاری جلسات دفاع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال اول
جزئیات برگزاری جلسات دفاع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال اول
از روز دوشنبه
1397/11/28
قابل توجه رشته‌های روانشناسی، علوم تربیتی، آموزش ابتدایی و مهندسی پزشکی
1397/11/28
حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از شنبه 27 بهمن آغاز می شود.
1397/11/24
شرايط مزايده مزرعه آموزشي دانشگاه آزاد اسلامی
1397/11/18
آغاز پذيرش بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی ناپیوسته نیمسال دوم 98-97 دانشگاه آزاد اسلامی(16 - بهمن - 1397)
1397/11/16
جشن بزرگ چهل سالگی انقلاب اسلامي ايران مبارك باد
1397/11/14