دريافت شماره داوطلبي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري سال 96

 

دريافت شماره داوطلبي دانشجويان كارشناسي پرستاري سال 96

----------------------------------------------------------------------------------------

«مدارك  ثبت نام دانشگاه»


  • 1-اصل شناسنامه عكس‌دار و دو برگ فتوكپي از تمام صفحات
  • 2- كارت ملي و دو برگ فتوكپي
  • 3-كارت پايان خدمت هوشمند و دوبرگ فتوكپي (برادران)
  • 4-شش قطعه عكس 4×3 تمام رخ كه اخيراً تهيه شده و مشخصات فرد پشت آنها نوشته شده باشد(مشمولين نظام وظيفه 12 قطعه)5
  • 5-اصل مدرك پايه تحصيلي و3 برگ فتوكپي
  • 4-واريز علي‌الحساب شهريه‌به شماره حساب  سيبا(0216253818004)بانك ملي بنام دانشگاه آزاد شيروان

«مراحل ثبت نام دانشگاه»

1-به بخش«ثبت نام دانشجويان ورودي جديد» مراجعه و با وارد كردن (كد ملي بدون صفر اول-نام-نام خانوادگي-نام پدر) به صفحه اوليه ثبت نام وارد مي‌شويد.

2-پس از مشاهده اطلاعات شناسنامه‌اي و فردي و انتخاب گزينه تائيد به صفحات بعدي كه شامل (اطلاعات آخرين مدرك تحصيلي-اطلاعات آزمون-اطلاعات نظام وظيفه- ارسال اسكن مدارك) رفته و نسبت به تكميل آنها اقدام نمائيد.

3- پس از انجام ثبت اطلاعات مورد نياز ، برگه پيش ثبت نام را چاپ وپس از واريز شهريه علي‌الحساب در بانك به اداره آموزش دانشگاه مراجعه شودراهنماي استفاده از سامانه ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان

 


 

 

 

«دروس پيشنهادي ترم اول»

 

«د فرمهاي ثبت نام دانشجويان ورودي جديد »