ثبت نام دوره کاردانی وکارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان آغاز شد تمديد زمان انتخاب واحد تابستان 99-98 مطابق بخشنامه سازمان مرکزی پورتال اساتید و دانشجویان وهر گونه فعالیت آموزشی و مالی تا اطلاع ثانوی قطع میباشد. تمديد دفاع از پايان نامه ها تا تاريخ 1399/08/15 برگزاري كلاسهاي دروس معارف بصورت مجازي در تابستان 99-98
ثبت نام دوره کاردانی وکارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان آغاز شد
ثبت نام دوره کاردانی وکارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان آغاز شد
تمديد زمان انتخاب واحد تابستان 99-98
تمديد زمان انتخاب واحد تابستان 99-98
اطلاعیه مهم
مطابق بخشنامه سازمان مرکزی پورتال اساتید و دانشجویان وهر گونه فعالیت آموزشی و مالی تا اطلاع ثانوی قطع میباشد.
تمديد دفاع از پايان نامه ها تا تاريخ 1399/08/15
برگزاري كلاسهاي دروس معارف بصورت مجازي در تابستان 99-98
برگزاري كلاسهاي دروس معارف بصورت مجازي در تابستان 99-98
ثبت نام دوره کاردانی وکارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان آغاز شد
1399/5/11
تمديد زمان انتخاب واحد تابستان 99-98
1399/5/8
برگزاري كلاسهاي دروس معارف بصورت مجازي در تابستان 99-98
1399/4/29
مرکز آموزشهای کوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان برای دوره تابستان 99برگزار میکند.
1399/4/24

1- گذرانيدن درس آشنايي با دفاع مقدس براي تمامي دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي كه درس اختياري دارند ،الزامي است.

2- گذرانيدن درس «آشنايي با مباني طب ايراني و مكمل» براي تمامي دانشجويان پرستاري الزامي است.