معرفي مركز آموزش هاي كوتاه مدت تخصصي كاربردي :

چارت سازماني :

رئيس مركز : حسين رستگار

مدير اجرايي مركز : مهندس حميدرضا  شاه قاسمي

مسئول مركز : احمد ساجدي

كارمند ستادي مركز : زينب ابراهيمي

دپارتمان هاي تشكيل شده در اين مركز عبارتند از :

1-    دپارتمان زبان انگليسي (از مبتدي تا پيشرفته)

2-   دپارتمان حسابداري و مديريت

3-  دپارتمان ورزشي

4-   دپارتمان هنر

5-   دپارتمان كشاورزي

6-   دپارتمان حقوق

دپارتمان مشاوره

ارتباط با ما :

خراسان شمالي شيروان خيابان دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان

 

تلفن : 05836243901  داخلي  238   آقاي ساجدي