امتحانات دانشجويان رشته پرستاري به صورت مجازي برگزار مي گردد مرکز آموزشهای کوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان برای دوره تابستان 99برگزار میکند قابل توجه دانشجویان حقوق شیروان که کلاسهایشان بجنورد تشکیل میشود اصلاحيه زمان برگزاري آزمون جامع نيمسال دوم 1399-1398 ترم تابستان  99 دانشگاه علوم پزشكي مجازي - كليه واحدهاي مجري رشته هاي علوم پزشكي
امتحانات دانشجويان رشته پرستاري به صورت مجازي برگزار مي گردد
امتحانات دانشجويان رشته پرستاري به صورت مجازي برگزار مي گردد
مرکز آموزشهای کوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان برای دوره تابستان 99برگزار میکند.
مرکز آموزشهای کوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان برای دوره تابستان 99برگزار میکند
قابل توجه دانشجویان حقوق شیروان که کلاسهایشان بجنورد تشکیل میشود
قابل توجه دانشجویان حقوق شیروان که کلاسهایشان بجنورد تشکیل میشود
اصلاحيه زمان برگزاري آزمون جامع نيمسال دوم 1399-1398
اصلاحيه زمان برگزاري آزمون جامع نيمسال دوم 1399-1398
ترم تابستان 99 دانشگاه علوم پزشكي مجازي - كليه واحدهاي مجري رشته هاي علوم پزشكي
ترم تابستان 99 دانشگاه علوم پزشكي مجازي - كليه واحدهاي مجري رشته هاي علوم پزشكي
امتحانات دانشجويان رشته پرستاري به صورت مجازي برگزار مي گردد
1399/4/24
مرکز آموزشهای کوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان برای دوره تابستان 99برگزار میکند.
1399/4/24
قابل توجه دانشجویان حقوق شیروان که کلاسهایشان بجنورد تشکیل میشود
1399/4/23
اصلاحيه زمان برگزاري آزمون جامع نيمسال دوم 1399-1398
1399/4/17
ترم تابستان 99 دانشگاه علوم پزشكي مجازي - كليه واحدهاي مجري رشته هاي علوم پزشكي
1399/4/11
اطلاعيه شماره 2 - گروه معارف اسلامي واحد شيروان
1399/4/4

1- گذرانيدن درس آشنايي با دفاع مقدس براي تمامي دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي كه درس اختياري دارند ،الزامي است.

2- گذرانيدن درس «آشنايي با مباني طب ايراني و مكمل» براي تمامي دانشجويان پرستاري الزامي است.