دستورالعمل تکمیلی دروس جبرانی دانشجویان دوره‌های دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد ابلاغ شرايط دفاع و فارغ التحصيلي دانشجويان تحصيلات تكميلي در نظام پايش آزاد برگزاری بيست و پنجمين آزمون سراسری قرآن و عترت ویژه استادان و دانشجويان در روز سه شنبه مورخه 26-09-98 جزئیات ارائه درس جبرانی زبان تخصصی و روش تحقیق برای دانشجویان کارشناسی ارشد علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی درس دانش خانواده به صورت مربی محور تدریس خواهد شد/ لزوم ایجاد شبکه استاد و مربی برای درس دانش خانواده در واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی
دستورالعمل تکمیلی دروس جبرانی دانشجویان دوره‌های دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد
دستورالعمل تکمیلی دروس جبرانی دانشجویان دوره‌های دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد
ابلاغ شرايط دفاع و فارغ التحصيلي دانشجويان تحصيلات تكميلي در نظام پايش آزاد
ابلاغ شرايط دفاع و فارغ التحصيلي دانشجويان تحصيلات تكميلي در نظام پايش آزاد
برگزاری بيست و پنجمين آزمون سراسری قرآن و عترت ویژه استادان و دانشجويان در روز سه شنبه مورخه 26-09-98
برگزاری بيست و پنجمين آزمون سراسری قرآن و عترت ویژه استادان و دانشجويان در روز سه شنبه مورخه 26-09-98
جزئیات ارائه درس جبرانی زبان تخصصی و روش تحقیق برای دانشجویان کارشناسی ارشد علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی
جزئیات ارائه درس جبرانی زبان تخصصی و روش تحقیق برای دانشجویان کارشناسی ارشد علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی
درس دانش خانواده به صورت مربی محور تدریس خواهد شد/ لزوم ایجاد شبکه استاد و مربی برای درس دانش خانواده در واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی
درس دانش خانواده به صورت مربی محور تدریس خواهد شد/ لزوم ایجاد شبکه استاد و مربی برای درس دانش خانواده در واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی

  

            

دستورالعمل تکمیلی دروس جبرانی دانشجویان دوره‌های دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد
1398/8/20
ابلاغ شرايط دفاع و فارغ التحصيلي دانشجويان تحصيلات تكميلي در نظام پايش آزاد
1398/8/19
برگزاری بيست و پنجمين آزمون سراسری قرآن و عترت ویژه استادان و دانشجويان در روز سه شنبه مورخه 26-09-98
1398/8/18

دستورالعمل تکمیلی دروس جبرانی دانشجویان دوره‌های دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد
1398/8/20
ابلاغ شرايط دفاع و فارغ التحصيلي دانشجويان تحصيلات تكميلي در نظام پايش آزاد
1398/8/19
برگزاری بيست و پنجمين آزمون سراسری قرآن و عترت ویژه استادان و دانشجويان در روز سه شنبه مورخه 26-09-98
1398/8/18
جزئیات ارائه درس جبرانی زبان تخصصی و روش تحقیق برای دانشجویان کارشناسی ارشد علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی
1398/8/13
درس دانش خانواده به صورت مربی محور تدریس خواهد شد/ لزوم ایجاد شبکه استاد و مربی برای درس دانش خانواده در واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی
1398/8/8
مزایده تایپ و تکثیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
1398/8/4