پيام تبريك نوروزي سال 1398 رياست واحد شيروان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان منصوب شد شیوه‌نامه جامع جذب و پذیرش دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه آزاد ابلاغ شد آغاز ثبت‌نام براساس سوابق تحصیلی در مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی برای كسب اطلاعات بيشتر بر روي تصوير كليك نماييد
پيام تبريك نوروزي سال 1398 رياست واحد شيروان
پيام تبريك نوروزي سال 1398 رياست واحد شيروان
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان منصوب شد
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان منصوب شد
شیوه‌نامه جامع جذب و پذیرش دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه آزاد ابلاغ شد
شیوه‌نامه جامع جذب و پذیرش دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه آزاد ابلاغ شد
آغاز ثبت‌نام براساس سوابق تحصیلی در مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی
آغاز ثبت‌نام براساس سوابق تحصیلی در مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی
برای كسب اطلاعات بيشتر بر روي تصوير كليك نماييد
پيام تبريك نوروزي سال 1398 رياست واحد شيروان
1398/1/1
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان منصوب شد
1397/12/27
شیوه‌نامه جامع جذب و پذیرش دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه آزاد ابلاغ شد
1397/12/27
آغاز ثبت‌نام براساس سوابق تحصیلی در مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی
1397/12/27