آغاز پذيرش بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته نیمسال دوم 98-97 دانشگاه آزاد اسلامی(25 - دی - 1397) پذیرایی اجباری و تهیه هدیه در جلسات دفاع پایان نامه ممنوع شد شرایط بازگشت به تحصیل دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامي از ابتدای شهریور ماه 1397 تنها چک های یکپارچه صیاد برای شهریه قابل پذیرش میباشد . برای كسب اطلاعات بيشتر بر روي تصوير كليك نماييد
آغاز پذيرش بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته نیمسال دوم 98-97 دانشگاه آزاد اسلامی(25 - دی - 1397)
آغاز پذيرش بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته نیمسال دوم 98-97 دانشگاه آزاد اسلامی(25 - دی - 1397)
پذیرایی اجباری و تهیه هدیه در جلسات دفاع پایان نامه ممنوع شد
پذیرایی اجباری و تهیه هدیه در جلسات دفاع پایان نامه ممنوع شد
شرایط بازگشت به تحصیل دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامي
شرایط بازگشت به تحصیل دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامي
اطلاعیه مهم شهریه
از ابتدای شهریور ماه 1397 تنها چک های یکپارچه صیاد برای شهریه قابل پذیرش میباشد .
برای كسب اطلاعات بيشتر بر روي تصوير كليك نماييد
آغاز پذيرش بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته نیمسال دوم 98-97 دانشگاه آزاد اسلامی(25 - دی - 1397)
1397/10/26
پذیرایی اجباری و تهیه هدیه در جلسات دفاع پایان نامه ممنوع شد
1397/10/23
شرایط بازگشت به تحصیل دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامي
1397/10/17
آگهی مزایده آژانس دانشگاه
1397/9/25