ولادت حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه مبارک باد سال 1398 سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان منصوب شد آغاز ثبت‌نام براساس سوابق تحصیلی در مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی ثبت نام آزمون جامع دانشجويان دوره دكتري تخصصي نيمسال دوم 98-97 دانشگاه آزاد شيروان
ولادت حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه مبارک باد
ولادت حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه مبارک باد
سال 1398
سال 1398
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان منصوب شد
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان منصوب شد
آغاز ثبت‌نام براساس سوابق تحصیلی در مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی
آغاز ثبت‌نام براساس سوابق تحصیلی در مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی
ثبت نام آزمون جامع دانشجويان دوره دكتري تخصصي نيمسال دوم 98-97 دانشگاه آزاد شيروان
ثبت نام آزمون جامع دانشجويان دوره دكتري تخصصي نيمسال دوم 98-97 دانشگاه آزاد شيروان
ولادت حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه مبارک باد
1398/1/31
سال 1398
1398/1/17
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان منصوب شد
1397/12/27
آغاز ثبت‌نام براساس سوابق تحصیلی در مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی
1397/12/27
ثبت نام آزمون جامع دانشجويان دوره دكتري تخصصي نيمسال دوم 98-97 دانشگاه آزاد شيروان
1398/1/26