تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد نيمسال دوم 97-96 جهت كسب اطلاعات بيشتر به منوي همايش ملي فقه و سلامت در صفحه اصلي مراجعه فرماييد. جهت كسب اطلاعات بيشتر بر روي تصوير كليك نماييد
تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد نيمسال دوم 97-96
تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد نيمسال دوم 97-96
جهت كسب اطلاعات بيشتر به منوي همايش ملي فقه و سلامت در صفحه اصلي مراجعه فرماييد.
جهت كسب اطلاعات بيشتر بر روي تصوير كليك نماييد

سراهای دانشجویی باید متناسب با شأن و منزلت دانشجویان تجهیز شوند
1396/9/4
تخفیف و تقسیط در پرداخت شهریه برای دانشجویان مناطق زلزله‌زده
1396/9/1
راه اندازی پرتال یکپارچه آموزشی و سامانه بازمهندسی رشته ها در آینده نزدیک
1396/9/4