دانشجویان کارشناسی ارشد می توانند به همراه پایان‌نامه 8 واحد درسی اخذ کنند برگزاري آزمون جامع دانشجويان دوره دكتري در نيمسال دوم 97-96
دانشجویان کارشناسی ارشد می توانند به همراه پایان‌نامه 8 واحد درسی اخذ کنند
دانشجویان کارشناسی ارشد می توانند به همراه پایان‌نامه 8 واحد درسی اخذ کنند
برگزاري آزمون جامع دانشجويان دوره دكتري در نيمسال دوم 97-96
برگزاري آزمون جامع دانشجويان دوره دكتري در نيمسال دوم 97-96

تقسیم دانشگاه آزاد اسلامی به 10 منطقه/ هر منطقه شامل 3 استان
1396/11/3
ابلاغ بخشنامه معافیت مالیاتی برای فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و رزمندگان دانشگاه آزاد اسلامی
1396/11/3
برگزاری مسابقه شناسایی نخبگان بی‌مدرک در دانشگاه آزاد اسلامی
1396/11/3

دانشجویان کارشناسی ارشد می توانند به همراه پایان‌نامه 8 واحد درسی اخذ کنند
1397/3/5
ساعت كار اداري در روزهاي ماه رمضان از 7:30 تا 14:30 مي باشد
1397/2/26
دستورالعمل اصلاح نحوه برگزاری ارزیابی جامع دوره دکتری/ برگزاری آزمون جامع نیمسال دوم در نیمه اول تیرماه
1397/2/22
برگزاري آزمون جامع دانشجويان دوره دكتري در نيمسال دوم 97-96
1397/1/20