آگهی مزایده آژانس دانشگاه ثبت‌ نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ تبریک رئیس واحد شیروان به مناسبت روز دانشجو جدول برنامه زماني آزمونهاي سال 1398 سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام بدون آزمون در مقاطع كارداني و كارشناسي ورودي بهمن97
آگهی مزایده آژانس دانشگاه
آگهی مزایده آژانس دانشگاه
ثبت‌ نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸
ثبت‌ نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸
16 آذر گرامی باد
تبریک رئیس واحد شیروان به مناسبت روز دانشجو
جدول برنامه زماني آزمونهاي سال 1398 سازمان سنجش آموزش کشور
جدول برنامه زماني آزمونهاي سال 1398 سازمان سنجش آموزش کشور
ثبت نام بدون آزمون در مقاطع كارداني و كارشناسي ورودي بهمن97
ثبت نام بدون آزمون در مقاطع كارداني و كارشناسي ورودي بهمن97
آگهی مزایده آژانس دانشگاه
1397/9/25
ثبت‌ نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸
1397/9/17
جدول برنامه زماني آزمونهاي سال 1398 سازمان سنجش آموزش کشور
1397/9/10
ثبت نام بدون آزمون در مقاطع كارداني و كارشناسي ورودي بهمن97
1397/8/19
« منابع درسي آزمون جامع دوره دكتري دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان در نيمسال اول 98-97»
1397/8/12