باطلاع ميرساند مقالات همايش ملي فقه و سلامت در پايگاه علمي سيويليكا نمايه شدند