تغییر تاریخ برگزاری امتحانات نیمسال اول ۹۹ تمدید مهلت ثبت‌نام پذیرفته شدگان براساس سوابق تحصیلی مقطع ارشد دانشگاه آزاد تا 4 بهمن راهنماي دانشجويان جديدالورود پذيرش دانشجو بدون كنكور در مقاطع كارداني و كارشناسي براي ترم بهمن 99 شماره های پشتیبانی دانشگاه آزاد اسلامی
تغییر تاریخ برگزاری امتحانات نیمسال اول ۹۹
تمدید مهلت ثبت‌نام پذیرفته شدگان براساس سوابق تحصیلی مقطع ارشد دانشگاه آزاد تا 4 بهمن
راهنماي دانشجويان جديدالورود
پذيرش دانشجو بدون كنكور در مقاطع كارداني و كارشناسي براي ترم بهمن 99
شماره های پشتیبانی دانشگاه آزاد اسلامی
شماره های پشتیبانی دانشگاه آزاد اسلامی

1- گذرانيدن درس آشنايي با دفاع مقدس براي تمامي دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي كه درس اختياري دارند ،الزامي است.

2- گذرانيدن درس «آشنايي با مباني طب ايراني و مكمل» براي تمامي دانشجويان پرستاري الزامي است.