هفته دفاع مقدس گرامی باد دانشجویان مستعد و كم‌بضاعت بنیاد خیّرین علمی به بنیاد معرفی می‌شوند زمان انتخاب واحد نیمسال اول ۹۹ ثبت نام دوره کاردانی وکارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان آغاز شد تمديد دفاع از پايان نامه ها تا تاريخ 1399/08/15
پیام دکتر علی مرجانی به مناسبت هفته دفاع مقدس
هفته دفاع مقدس گرامی باد
دانشجویان مستعد و كم‌بضاعت بنیاد خیّرین علمی به بنیاد معرفی می‌شوند
دانشجویان مستعد و كم‌بضاعت بنیاد خیّرین علمی به بنیاد معرفی می‌شوند
زمان انتخاب واحد نیمسال اول ۹۹
زمان انتخاب واحد نیمسال اول ۹۹
ثبت نام دوره کاردانی وکارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان آغاز شد
ثبت نام دوره کاردانی وکارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان آغاز شد
تمديد دفاع از پايان نامه ها تا تاريخ 1399/08/15

دانشجویان مستعد و كم‌بضاعت بنیاد خیّرین علمی به بنیاد معرفی می‌شوند
1399/6/29
زمان انتخاب واحد نیمسال اول ۹۹
1399/6/14
بازدید تعدادی ازکارشناسان انرژی اتمی کشور از امکانات آزمایشگاهی واحد شیروان
1399/6/12

پیام دکتر علی مرجانی به مناسبت هفته دفاع مقدس
1399/6/31
دانشجویان مستعد و كم‌بضاعت بنیاد خیّرین علمی به بنیاد معرفی می‌شوند
1399/6/29
زمان انتخاب واحد نیمسال اول ۹۹
1399/6/14
بازدید تعدادی ازکارشناسان انرژی اتمی کشور از امکانات آزمایشگاهی واحد شیروان
1399/6/12
حضور دکتر مرجانی در هجدهمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی
1399/6/5

1- گذرانيدن درس آشنايي با دفاع مقدس براي تمامي دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي كه درس اختياري دارند ،الزامي است.

2- گذرانيدن درس «آشنايي با مباني طب ايراني و مكمل» براي تمامي دانشجويان پرستاري الزامي است.